tisdag 14 januari 2014
Bekräftar anklagelser. Wallenius Wilhelmsen Logistics ett av flera rederier som misstänks ha ingått i olagligt kartellsamarbete för prissättning av biltransporter.

Blandade besättningar. Genom en överenskommelse med facken kan Eckerö Shipping behålla roro-fartyg under finländsk flagg och ytterligare minska behovet av uppsägningar.

Snart tvåsiffrigt. Den svenska handelsflottan fortsätter att minska och snart finns det färre än 100 fartyg kvar registrerade i landet som uppbär sjöfartsstöd.

Motorvägen. Transfennica ökar kapaciteten på linjen Zeebrugge-Bilbao med två Stena-systrar.

Bättre och bättre. Den globala ekonomins fortsatta återhämtning gör att 2014 ser positivt ut, även om fortsatt överutbud och kommande regelverk oroar.

Tillfällig lösning. Södertälje blir exporthamn för det ryska rederiets transporter österut medan SPL Princess Anastasia tjänstgör som hotellfartyg under vinter-OS.

Stor fördel. Norska myndigheter har ändrat i föreskrifterna om hantering av farligt bränsle och gör det tillåtet att bunkra LNG med passagerare ombord.

Turnkey. Wärtsilä levererar en LNG-terminal i norra Finland, som även ska betjäna LNG-drivna fartyg i Bottenviken.

Ökat LNG-intresse. Norges första helt och hållet LNG-drivna bil- och passagerarfärja har satts i trafik mellan Stavanger och Tau.

EU-satsning. Ny studie ska fastställa om det är möjligt att bygga anläggningar för LNG-bunkring i Spanien och Frankrike.

Nytänkande. En del av planen om en transportled mellan Finland och Sverige över Kvarken är ett miljövänligt färjekoncept.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50