torsdag 10 oktober 2019
Vrak. Finnbirch, som sjönk 2006 utanför Öland, har läckt olja sedan vintern 2018.

Ny oljeskyddsdepå. Malmö får ökade resurser att bekämpa oljeutsläpp i och med att landets sjätte oljeskyddsdepå placeras hos KBV i Malmö.

Replik. Pia Berglund, Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart, Trafikverket, svarar på HallandsHamnars debattinlägg ”Hamnanläggningarna bör bli långsiktigt hållbara”.

Debatt. KD anser att den rödgröna regeringens sätt att finansiera tonnageskatten är mycket negativt och vill behålla den tidigare nivån på sjöfartsstödet.

Landström. Från och med nästa år får Copenhagen Malmö Port elanslutning vid kaj i Köpenhamn för DFDS färjor mellan Oslo och Köpenhamn.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50