onsdag 22 januari 2020
Smidig anpassning. IMO 2020: VLSFO säljer som smör men HSFO är fortsatt billig så de som valde skrubber kommer billigt undan.

Sothot. Nya hybridbränslen med 0,5 procent svavelhalt ger större utsläpp av partikelföreningen black carbon än tjockolja, visar en tysk studie.

Tvåan. Stena Lines nya E-Flexer ropax-färja, Stena Edda, har levererats från varvet i Kina. Hon är nummer två av tre systerfartyg för Stena LInes trafik i Irländska sjön.

Betydligt billigare. LNG-driften på containerfartyget Wes Amelie uppges sänka bunkerkostnaden med en miljon euro per år jämfört med marin gasolja.

Till dansk tonnageskatt. Concordia Maritime har startat Concordia Maritime A/S med kontor i Köpenhamn och går in i det danska tonnageskattesystemet.
Nettomodellen. De tre parterna inom Blå Tillväxt anser att regeringen nu måste gå från ord till handling och återinföra nettomodellens princip.

Japan. N-O-S går in i den japanska offshore-vindkraftindustrin genom samarbete med NYK Line.

Rekordlast. 65.417 kubikmeter uppges vara den största virkeslasten som någonsin lämnat Sverige. Över hälften av trävarorna kommer från ett småländskt företag.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50