onsdag 5 april 2023
Teknikutveckling. Flytande hamnterminaler för hantering av container- och kryssningsfartyg – kan det vara lösningen på framtidens logistikbehov? Det ska ett projekt undersöka.
Forskning. En ny metod som minskar luftmotståndet hos fartyg med 7,5 procent har demonstrerats av forskare på Chalmers. Tekniken uppges kunna bana väg för vindframdrivna fraktfartyg då de påverkas mer av luftmotståndet än fossildrivna fartyg.
Avsiktsförklaring. Gotlandsbolaget och det australiensiska varvet Austal har tecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett avtal för designen av Gotland Horizon X, en snabbgående katamaran som bland annat kommer att kunna köras på vätgas.

Ekonomi. Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist ställer inte upp för omval när en ny styrelse ska väljas på bolagsstämman den 27 april. Till ny styrelseordförande föreslås svenska storägaren Jakob Johansson.
Fartygsaffärer. Rederiet uppger att man är i förhandling om att sälja sina andelar i svenskflaggade tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific.
Fartygsaffär. Under fredagen bekräftade Gotlandsbolaget att de sålt höghastighetsfärjan HSC Gotlandia II

Ny rapport. Vindkraft till havs behöver utformas med hänsyn till sjöfarten för att inte bli ett hinder. Det påpekar Sjöfartsverket efter Energimyndighetens rapport om nya områden för havsbaserad vindkraft.

Färjetrafik. Viking Line har beslutat att lägga ner försöket med Viking Cinderellas anlöp i Kapellskär.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50