torsdag 11 april 2019
Biometanol. Södra Skogsägarna tillsammans med bland andra Ivar Lundh har undersökt möjligheterna till ett klimatneutralt metanolfartyg.

Nollutsläpp. ABB deltar i ett ett norskt projekt som testar retrofit-utrustning och daglig användning av bränsleceller i framdriften av en passagerarfärja.

Swedocean. Branschgruppen bildades för över 40 år sedan och har sedan många år tillbaka sitt kansli i Göteborg.

Kringgår reglerna. 80 procent av fartygen som har skrotats i år skrotas på stränderna i södra Asien, enligt en rapport från Shipbreaking Platform, som också rapporterar relaterade dödsfall i Bangladesh.

Valutasäkring. Stena Line kompenserar svagare kronkurs genom att sänka priserna på Danmarksresor.
Hållbart. Svensk Sjöfart släppte i dag en ny forskningsstrategi med fokus på hållbar sjöfart.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50