torsdag 19 april 2018
Slår olika. Den nya avgiftsmodellen slår olika beroende på segment, anser Rikard Engström på föreningen Svensk Sjöfart.

Nytt nummer av Sjöfartstidningen. Vi besöker Rolls-Royce nya center för utveckling av fjärrstyrda och autonoma fartyg, skildrar hur branschen vill arbeta mot trakasserier och träffar Folke Patriksson.

Remissvar. Svensk Sjöfart föreslår en rad justeringar i förslaget till eko-bonussystem men välkomnar initiativ som syftar till ett mer hållbart transportsystem.

Specialenhet. Kustbevakningens kontroller i svenska hamnar resulterade i över 400 förbud.

Lättade. Bilfartyget Siem Cicero gick ned 200 ton i vikt genom att stålet i tre bildäck ersattes med kompositmaterial. Nu har färjan fått innovationspris.
Tar prover. Concordia Maritime och Havsmiljöinstitutet samarbetar för att öka kunskapen om och konsekvenserna av mikroplaster i havet.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50