torsdag 12 november 2015
Tuff marknad. Minskar omsättningen under årets tredje kvartal med med 51 procent jämfört samma period förra året. Resultatet efter skatt minskar med 266 procent.

Brist på rutiner. Många skador på maskineriet ombord kan undvikas med bättre rutiner, menar Swedish Club.

Satsar stort. Rauma Marine Constructions har en av de största torrdockorna i norra Östersjön och siktar på att etablera sig även som reparationsvarv.

Hela kedjan. Fredrik Johansson tar ytterligare steg på sin väg att skapa ett självförsörjande bränslebolag.

”Väl positionerade. ” Uppåt för Concordia Maritime i senaste kvartalsrapporten. Enligt vd Kim Ullman har marknaden överträffat förväntningarna.
Märkbar förbättring. Styrelsen för Viking Line bedömer att rörelseresultatet för helåret 2015 kommer att bli betydligt bättre än för 2014.

Positiva siffror. Tallink noterar ökning för både passagerarvolymer och omsättning under tredje kvartalet.

En dag kvar. Bogseringen av före detta Kungsholm till Alang närmar sig sitt slut.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50