lördag 9 maj 2020
Åbolinjen. Viking Line utökar sin flotta med ytterligare ett LNG-drivet passagerarfartyg.

Miljardsatsning. När Mälarprojektet är färdigt kommer större fartyg att kunna gå in till Västerås och Köping, där förbättringsåtgärder också är på gång.

Debatt. Antalet lotsningar skulle kunna minska genom användning av modern teknik – det anser Erik Froste på Thor Shipping. Håller du med?

Från lastbil. Har som första oceangående fartyg bunkrat LNG vid Amsterdams ”gröna kaj”.

Entré. Neste börjar från och med nästa år distribuera sin lågsvavliga bunkerolja med RMB-specifikation i Sverige.

Ökad kapacitet. På tisdagen togs ytterligare ett steg för nya Hamnbanan i Göteborg när byggnadsnämnden antog detaljplanen för området.

”Stark plattform. ” Concordia Maritime tecknar nya finansieringsavtal ”till konkurrenskraftiga villkor” för sina tio P-MAX-fartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50