onsdag 25 november 2020
Snart tillbaka. På grund av lindriga skador blir det ett kort varvsbesök för Viking Grace.
Vikarierar. Stena Vinga kommer fortsätta att vara vikarie på Irländska sjön året ut. Nyligen fick färjan sättas in som ersättare när rederiet fick sitt första coronafall bland ombordanställda.
Färjetrafik. Stena Line återupptar passagerartrafiken på linjen Göteborg–Frederikshavn från och med fredag 20 november.

Kommersiellt management. Första fartyget i Fure Vinga-serien tradar för Gothia Tanker Alliance under kommande vinter.
Miljökommitté. På MEPC 75 mellan den 16 till 20 november diskuterades bland annat etablering av en maritim forsknings- och innovationsfond.
Webbinarium. Lottie Knutsons uppmaning till sjöfarten i allmänhet och passagerarsjöfarten i synnerhet är att ta plats, bli synlig för allmänheten och bättre på att ta vara på trender.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50