onsdag 9 februari 2022
Nybygge. Viking Glory nådde sin destination vid middagstid på söndagen efter närmare sex veckors resa från Kina.
Nybyggen. Erik Thun Group har offentliggjort en tidigare beställning av två torrlastfartyg från varvet Ferus Smit i Nederländerna.
Studie. Huruvida det tekniskt är möjligt att bygga om en P-Max till en containerfeeder ska utredas på initiativ av Concordia Maritime.

Bogserbåtar. Hamnbolaget Smålandshamnar AB ser en allt ljusare framtid i Oskarshamn. För att kunna ta emot större tonnage har bolaget nu ingått ett avtal med Svitzer.
Välgörenhet. Sjukhusfartyget Africa Mercy har efter nästan två års uppehåll nu återvänt till Senegal för att fortsätta utföra operationer och utbilda lokal vårdpersonal. 

Kontrakt. Karlstadbaserade linjerederiet Ahlmark Lines dotterbolag har tecknat ett långt avtal med Associated British Ports (ABP) för fortsatta virkestransporter via Hull.
Avtal. Norska sjöfartsmyndigheten Kystverket har ingått ett avtal med det finska utbildningsföretaget Aboa Mare om en ny utbildning för lotsar och VTS-operatörer.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50