tisdag 15 december 2015
”Oväntat”. Eftersom sjöfarten lämnades utanför klimatavtalet i Paris är det enligt Pia Berglund viktigt att IMO tar tag i frågan innan någon annan gör det.

”Måste samla sig”. Sjöfarten nämns inte alls i det avtal som 195 länder förhandlade fram under två veckor i Paris. Frågan är vad som händer nu.

Äntligen avgjort. Efter en 15 år lång process i Arbetsdomstolen har norska Fonnship vunnit tvisten om Sava Star-blockaden.

Ett inspel. Europeiska redareföreningen passar på att skicka lite tips till EU-kommissionen inför översynen av sjöfartspolitiken.
Polstjärnan. Finlands nya isbrytare har får sitt namn från natthimlen.

Ytterligare stopp. Stockholm läggs till på feederslinga mellan östkusten och kontinenten.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50