torsdag 21 december 2017
Gott slut. Julhelgen närmar sig med stormsteg och detta är årets sista nyhetsbrev från Sjöfartstidningen. Följande nyhetsbrev kommer ut den 4 januari 2018.Vi önskar alla våra läsare en fridfull julhelg och ett framgångsrikt nytt sjöfartsår 2018!

Familjeföretag. Efter 112 år och tre generationer Sundin säljs nu Dockstavarvet till Saab Kockums.

Arbetsmiljön i skymundan. Cecilia Österman uppmanar Transportstyrelsen att ta ett större grepp om arbetsmiljöfrågor efter vittnesmål om sexuella trakasserier.

Begär omtag. Trafikverket har skjutit upp utvecklingen av Landskronas farled i fem år, vilket väcker oro bland aktörerna som är beroende av farleden.

Isbrytare. Franska Ponant beställer LNG-drivet kryssningsfartyg för polarområden.
Enkät. Enligt den senaste Rederibarometern har rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer förbättrats i Finland.

Belönade. Stena Lines digitala arbete belönades på måndagen när man mottog priset Årets digitala projekt vid CIO Awards i Stockholm.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50