lördag 9 maj 2020
Framtida bränslen. GreenPilot-projektet har visat att metanol fungerar som ett marint bränsle, enligt projektgruppen.

Världsledande. Göteborgsbaserade Scandinaos ska utveckla nio metanoldrivna fartyg för den indiska staten.

Jobbar grönt. Terntanks Tryggve Möller har valts in i styrelsen för Clean Shipping Index. Donsöredaren Möller är tacksam för förtroendet.

Fortsatt förtroende. Samarbetet måste bli bättre. Det var en av slutsatserna efter att politiker mötte rederierna på Svensk Sjöfarts årsmötesdag.

Snickare. De ombordanställda på Kalvoe fick även agera snickare vid lossningen av 16 huskroppar på Oaxen, utanför Södertälje.
Backar. Stena AB redovisar ett resultat före skatt på 1,3 miljarder kronor för 2017, vilket är nästan en miljard sämre än fjolårets resultat.

Premiärbesök. Göteborg hör till de första hamnar som nybygget Mein Schiff 1 besöker efter leveransen från Meyer Turku förra veckan.

Nytt kryssningsmål. Copenhagen Malmö Port och Region Gotland står bakom satsningen på den nya kryssningskajen i Visby, som invigdes i söndags.

Automatisk angöring. Ny teknik framtagen av Wärtsilä gör det möjligt att lägga till vid kaj utan hjälp av befälhavaren.

Flexibelt. Eckerö Linjen inför nästa år ett nytt bokningssystem för färjetrafiken mellan Grisslehamn och Åland.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50