torsdag 23 januari 2014
Hamn. Logent tar över driften av Verköhamnen i Karlskrona som trafikeras av Stena Line.

Isbrytarbeställning. Andra gången gillt för Arctech Helsinki Shipyard, som nu definitivt har valts att bygga Finlands nya isbrytare.

Politik. EU har en lagstiftning som går ut på att minska klimatutsläppen med 20 procent till 2020. När lagstiftningen antogs 2009 beslutades dock att sjöfarten inte skulle inkluderas förrän fyra år senare.

Industripark. Raumo stad vill genom sitt köp av varvsområdet trygga framtida verksamhetsförutsättningar för företag inom marinindustrin.

Nytt på toppen. Maersk Tankers har utsett en ny chef för Broström – Eva Bøje Errebo.
Socialt arbete. I morgon möts flertalet rederier, däribland Stena, för att diskutera alternativa metoder för att få ett slut på pirateriet utanför Somalia.

En till på g. LNG-driften innebär att svavelutsläppen från bogserbåten Borgøy reduceras helt och NOx-utsläppen reduceras med 80-90 procent.

Vad är det för seminarium du planerar? Bengt Hedengren från Mekanisterna berättar om en heldag kring framtidens bränslen inom sjöfarten och andra transportslag.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50