torsdag 22 augusti 2019
Svagt halvår. Det första halvåret 2019 var för Eckerökoncernen betydligt sämre än i fjol, främst på grund av att tre fartyg var ur trafik i vintras på grund av dockning och omfattande uppgraderingar.

Tillbaka i juni. Skolfartyget Älva återvänder till Marina läroverket i Stocksund i början av juni nästa år.

Avslag. Anhöriga till offer för Estonias förlisning, som har stämt Bureau Veritas och Meyer Werft på mångmiljonbelopp, har fått avslag på sina skadeståndskrav i en fransk domstol.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50