tisdag 28 juni 2016
Förlorade incitament. Svensk Sjöfart är starkt kritiska till Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell och hur de har skött kommunikationen.

Behåller vissa rabatter. Sjöfartsverket har lyssnat på remissinstanserna och har nu lagt fram ett färdigt förslag för nya avgifter för handelssjöfarten.

Till Göteborg. I mitten av augusti kommer Terntanks nybygge Ternsund att visas upp i Göteborg.

”Cool heads”. Osäkerheten är stor efter att britterna röstat för ett utträde ur EU, både i Storbritannien och internationell.
Avvaktar. Stena Carisma var senast i trafik sommaren 2013 och någon trafik med henne blir det inte heller denna sommar.

Vindkraft. Mätresultat från roro-fartyg visar att rotorsegel kan ge betydande inbesparingar.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50