onsdag 12 februari 2020
Ministersvar. Magdalena Andersson svarar på skriftliga frågan om när det kan anses ha gått ”några år” – den tid som regeringen angett vad gäller en utvärdering av tonnageskattesystemet.

Dop i vår. Gotlandsbolagets nybygge med det tillfälliga namnet Thjelvar döps i hemmahamnen Visby i början av april.

Coronaviruset. Både Göteborgs och Gävles hamn kräver nu hälsodeklarationer för samtliga anlöpande fartyg.

Rekryteringsdag. För andra året i rad arrangerades det framgångsrika evenemanget Sjöfartens dag ombord på Destination Gotlands färja Visby.

Vill ha inspel. Representanter från Trafikverket och Lighthouse efterfrågar deltagande från sjöfartens aktörer för att puffa EU i för Sjöfartssverige rätt riktning i FoI-frågor.
Farledsfördjupning. Farleden i Göteborg ska bli 4 meter djupare och nu tas de första stegen innan arbetet kan starta.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50