onsdag 3 februari 2016
”Behöver åtgärdas. ” Fartbegränsningar i Furusundsleden ledde till att stranderosionen avtog. Utredare föreslår paket av lösningar – däribland en ny farled in till Stockholm.

Volvo-export. Färska siffror för 2015 visar att antalet skeppade bilar via Göteborgs Hamn ökar kraftigt, samtidigt som containertrafiken minskar.

Populära. Sommarens längre kryssningar med det svenskflaggade passagerarfartyget Birka har god efterfrågan uppger Birka Cruises.

Uppåt. En stark marknad i kombination med en framgångsrik strategi uppges vara orsaken till att 2015 blev det bästa året sedan 2001.
”Vinst för miljön”. Godsvolymen i Gävle hamn ökade med 25 procent under 2015, trots att färre fartyg anlöpte hamnen.

Nöjd. Koncernchef Jaakko Eskola anser att Wärtsilä klarat sig hyfsat på en utmanande marknad.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50