onsdag 5 juni 2019
Förvärv. Utö Rederi, som kör skärgårdstrafik i Stockholms södra och sydöstra skärgård, har sålts till franska Transdev.

Fusioneras. Svenska Floatel och norska Prosafe, med varsin flotta av bostadsriggar, slår samman sina verksamheter. Målet är att skapa ett rederi som är starkare rustat för konkurrensen på offshoremarknaden.

Kulturfartyg. Sju kulturhistoriskt värdefulla fartyg får dela på årets stödmiljon från Sjöhistoriska museet. Fokus för i år är upprustning av träskrov.

Första rapporten. Pia Berglund, nationell samordnare av inrikes sjöfart och närsjöfart, har lagt fram en handlingsplan med 62 förslag till åtgärder.

Två till. Bogserbåtsrederiet Alfons Håkans fortsätter att utöka flottan genom att köpa två svenska bogserbåtar.

Likabehandling. Cajsa Jersler Fransson är utsedd till Sjöfartsverkets likabehandlingssamordnare. Hon säger att cheferna är kulturbärare, det de tillåter sig blir tillåtet även för personalen.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50