onsdag 22 september 2021
Isbrytning. Infrastrukturministerns uttalande om finansiering av isbrytning på en webbkonferens i förra veckan får reaktioner. Men vad sa ministern egentligen och vad innebär det?
Halverade utsläpp. AtoB@C Shipping beställer en serie energieffektiva torrlastfartyg med elhybridlösning för utsläppsfria hamnanlöp.
Avtal i hamn. Stena Line har tagit ytterligare ett steg i arbetet med Stena Elektra som ska göra trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn fossilfri till 2030. Under måndagen skrev rederiet under ett avtal med centrala aktörer på den danska sidan.

Regeringsuppdrag. På en resultatkonferens för regeringsuppdraget nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart passade infrastrukturministern på att rosa, risa och släppa förhandsinformation om finansieringen av nya isbrytare.
Brobyggen. I slutet av förra veckan fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att bygga en gång- och cykelbro över älven. Beslutet förväntas få liten påverkan för sjöfartens passage, men kan få stora konsekvenser för älvtrafiken.

Pris. Besättningen på bil- och passagerarfärjan Amorella tilldelas det finländska sjösäkerhetspriset Sea Sunday.
Branschråd. Kundnöjdhet, pandemins påverkan, fjärrlotsning och kompetensförsörjning var några av ämnena som avhandlades när Sjöfartsverket arrangerade ett temabranschråd om lotsning.
Milstolpe. Efter en sju veckor lång resa från Asien har nu världens största civila sjukhusfartyg, Global Mercy, anlänt till Europa och Antwerpen i Belgien. Där väntar nu sex månaders utrustning.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50