torsdag 8 augusti 2019
Tonnageskatt. Fler och fler rederier vill ingå i tonnageskattesystemet. Skatteverket har nu fått in åtta nya ansökningar.

Populärt. Redan under de två första timmarna hade Mercurius tagit emot 1.000 besökare i Lysekil och mindre än två timmar senare hade antalet fördubblats.

I kris. Göteborgs sjömanskyrka är på obestånd. Nu vänder sig kyrkan till församlingar, stiftet och rederier och ber om ekonomiska bidrag.

Frakt. ForSea anpassar färjan Mercandia IV för att enbart transportera lastbilar.

Stolt. Danmark knuffar ned USA till sjätte plats och har nu världens femte största handelsflotta mätt i fartyg som opereras av danska rederier.
Seglar igen. Den närmsta framtiden för Ostindiefararen Götheborg är tryggad – Greencarrier står för skeppets ekonomi och operation i två år.

Rekord. Resandet över Kvarken med färjan Wasa Express fortsätter att öka. Wasaline noterar lysande passagerarvolymer under sommarens högsäsong.

Fortsätter växa. GAC fortsätter sin expansion i Sverige genom att ta över verksamhet från SwedAgency.

Nöjdhetsindex. Unga matroser är den mest nöjda yrkesgruppen bland ombordanställda. I synnerhet om de jobbar på tankfartyg. Personal i intendenturen på färjor och kryssningsfartyg är minst nöjda med livet ombord.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50