torsdag 20 november 2014
”Helt oacceptabelt”. En läkare har anmält Scandlines företagshälsovård. Han anser att de och rederiet tvingar anställda att jobba trots sjukdom.

Behåller kontraktet. Det finns ingen grund i kritiken som riktats mot Scandlines och deras företagshälsovård, menar linjechefen.

Mervärde åt Europa. Jobb, tillväxt och sammanbundna transportkorridorer, ska vara syftet med de projekt som TEN-T beviljar pengar till.

Neca kommer trots trögt IMO. Om 15 år har IMO sannolikt beslutat att införa Neca, öka Seca-området och ballastvattenkonventionen är satt i kraft. IMO är kraftfullt, om än trögt.

Billigare konvertering. Stena Line konverterar Germanica till första metanoldrivna färjan i världen för 22 miljoner euro.
Kontrakt påskrivna. Stena Line installerar skrubbrar på två roro-fartyg för att möta kraven från seca-direktivet.

”Ett kulturarv”. Rederi AB Gotland går in som majoritetsägare i Stockholms Reparationsvarv AB och tillsätter samtidigt en ny vd.

Snart där. Drygt en månad kvar tills sjöfarten står inför kalla fakta inom SECA. För majoriteten av fartygen blir det diesel som gäller, men även då krävs förberedelser.

Letar nytt fartyg. Gotlandsbåten AB ställer in trafiken mellan Västervik och Visby även nästa år – en anledning är att M/V Västervik är för dyr.

Mindre växthusgaser. EU och medlemsstaterna har preliminärt kommit överens om att fartyg ska redovisa sina koldioxdutsläpp från 2018.
Energieffektivt. Maersks Triple-E-fartyg har petats ner på tronen som världens största containerfartyg till förmån för CSCL Globe.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50