lördag 9 maj 2020
Green Ship. TT-Line beställer ett nytt ropax-fartyg från Kina med beräknad leverans 2022.

Beslut. Trots kritiken i remissvaren väljer Sjöfartsverket att höja farledsavgifterna med 1,9 procent och lotsavgifterna med 5 procent.

Tror på framtiden. Kommunägda Mälarhamnar rustar för mer trafik till de båda hamnarna i Västerås och Köping.

Dop. Den LNG-drivna färjan Visborg, som ska gå i trafik för Destination Gotland, har officiellt fått sitt namn vid varvet i Kina.

Avvisade bud. Trots flera förhandlingar under senhösten kommer inte Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar fram till någon lösning.
Nykomlingar. Turku Repair Yard i Finland är ett av de sex nyinförda varven på EU:s förteckning över godkända varv för återvinning av fartyg.

Nytt namn. LNG-leverantlören Skangas, som har många kunder inom sjöfarten, byter namn till Gasum.

Nyförvärv. Stromma utökar sin flotta av traditionella passagerarfartyg med den drygt 100 år gamla skärgårdsbåten Nya Skärgården.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50