lördag 9 maj 2020
”Långsiktigt projekt”. Endast ett rederi har ansökt om att gå in i tonnageskattesystemet, men Föreningen Svensk Sjöfart manar till tålamod.

Ny vd. Rederierna i Finland anställer ny vd från och med april, nuvarande vd:n blir Senior Advisor.

Premieras. Antalet gröna fartyg med rabatterade hamnavgifter ökar i Göteborgs hamn och uppgick i fjol till en tredjedel.

Nybygge. Sverige får ett nybyggt havsforskningsfartyg 2019.

Lösning? Medlingsinstitutet har nu presenterat en tänkt uppgörelse för parterna i hamnkonflikten.
Rekordår. Allt utvecklas positivt i färjetrafiken över Ystad – förutom järnvägstrafiken.

Nya regler. Sjöfartsverkets 25 lotsar i Göteborg har fått nya rutiner när det gäller anlöp av containerfartyg i hård vind.

Färdigvilat. Efter en 18 dagar lång dockning i Landskrona går nu Viking Cinderella åter i trafik.

”Stolta”. HH Ferries Group uppges vara ett av de första företagen som blir miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 på en mycket trafikerad farled.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50