onsdag 3 juli 2024
Sommartider. Sjöfartstidningens redaktion önskar alla läsare en härlig sommar! Våra ordinarie nyhetsbrev återkommer i augusti.
Nybygge. I fredags sjösattes det första av Thunbolagens nya torrlastfartyg, nästa generations Vänermax-fartyg, på varvet Ferus Smit BV i Nederländerna.
Utbildning. Skolpeng, söktryck och att få tag i lärare. Landets sju gymnasieskolor med sjöfartsprogram ser flera utmaningar för att fortsatt kunna driva skolorna.

Arbetsmarknad. Anton Sundström hade en barndomsdröm om att gå till sjöss, men livet kom emellan. Nu har han skolat om sig och är redo för sin dröm om ett liv till sjöss.
Folk. Jörgen Nilsson har sagt upp sig från sin tjänst som vd för Trelleborgs hamn och slutar vid årsskiftet. Nu ska hamnbolaget rekrytera en efterträdare.
Hållbarhet. Redoprojektet blev Redo 2.0 som nu har blivit Redo Academy. Här kokas tidigare erfarenhet ner till kurser om social hållbarhet i syfte att förbättra arbetsmiljön ombord.

Isbrytning. Under måndagen tog Sjöfartsverket över driften av de sex statliga isbrytarna från Viking Supply Ships. Det uppmärksammades genom att representanter från Sjöfartsverkets ledning besökte fartygen.
Nya bränslen. Greencarrier Group erbjuder nu sina kunder att byta till förnybara bränslen för kundernas sjötransporter, vilket uppges minska de fossila CO2-utsläppen med 100 procent.
Nybygge. Stena Futura ska hon heta, Stena Lines första NewMax hybridfartyg. I fredags hölls en kölsträckningsceremoni för fartyget som byggs för trafik på rederiets linje mellan Belfast och Heyham.

Biobränsle. Genom ett pilotprojekt har Stena Line börjat erbjuda sina fraktkunder biodiesel. Första fartyg att bunkra med en andel biobränsle blev Stena Jutlandica.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50