lördag 9 maj 2020
Kvartalsrapport. Fortsatta förluster för Viking Supply Ships-koncernen, som meddelar att kvarvarande verksamhet i Transatlantic ska avvecklas.

Handel. Svensk sjöfart kan påverkas av Donald Trumps seger i USA.

AHT. Norska bogseraren och ankarhanteraren Thorax döps om till Thor och får Cypern-flagg i Alfons Håkans flotta.

Lägre intjäning. En säsongsmässig nedgång präglad av höga lagernivåer av oljeprodukter och oroligheter i Nigeria ger röda siffror för årets tredje kvartal.

Fortsatt debatt. Ostkusthamnar i samverkan besvarar repliken från Trafikanalys i debatten om sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen.
”Samverkan viktigt. ” Den maritima strategin har nu lett till en åtgärdsplan som på torsdagen lades fram av Sjöfartsforum.

”Viloläge”. Den nyemission som skulle ha tryggat nästa säsongs trafik för Gotlandsbåten nådde inte i mål.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50