torsdag 27 februari 2014
Inget Storbritannien. Transatlantic lägger ner TransPal Line, sin containerbaserade linjetrafik på England. Många förlorar sina jobb.

Know how. Svenskt och finskt kunnande förverkligar världens största civila sjukhusfartyg.

Ännu en linje. Stena Line expanderar och köper det lilla irländska rederiet Celtic Link Ferries som trafikerar mellan Irland och Frankrike.

Kölsträckt. Första sektionen har lyfts på plats i byggdockan och redan i höst ska Mein Schiff 4 sjösättas.

Stor aktör. Finska Gasum köper 51 procent av norska Skangass distributionsnät för LNG. Parterna bildar gemensamt bolag och blir kraftigt dominerande i Norden.

Stora förluster. Maersk Tankers som kontrollerar Broström fortsätter att visa röda siffror. Och det rejält.

Asien. Hogia Ferry System avtalar om leverans av bokningssystem till kund i Singapore.

Tallolja. Preem bygger om raffinaderiet i Göteborgs hamn för 300 miljoner – ökade fartygstransporter väntas.

Blir aktiebolag. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag i Mariehamn ombildas till försäkringsaktiebolag och ett dotterbolag fusioneras in.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50