tisdag 3 november 2015
Zero Vision Tool. Greenland är världens första torrlastare som drivs på LNG.

Marginella konsekvenser. Införandet av SECA-direktivet har inte påverkat sjötrafiken i Östersjön nämnvärt. Inte heller fraktpriserna har påverkats.

Fortsatt tungt. Viking Supply Ships lägger upp offhsorefartyg i väntan på bättre tider.

Klartecken. Mark- och miljööverdomstolen säger ja till Stockholm Norvik Hamn.
”På tiden”. Fredrik Hjorth blir snart den förste att lägga fram sin avhandling helt i Sjöfartshögskolan i Kalmars regi.

Avslut. Dubbla generalsekreterare tackar årets avgångsstudenter i Malmö.

Ytterligare ett steg. ACL:s första G4-fartyg är klart att gå mot Atlanten.

Till Stockholm. Om affären kan förverkligas placeras Kungsholm vid en privatägd kaj i Stockholm.
Batterier. Den nya vägfärja som Finferries beställt får i första hand sin elenergi från batterier.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50