lördag 9 maj 2020
Dual fuel. Thun Tankers intention är att utrusta tankfartygen med huvudmaskiner som kan använda LNG som bränsle.

Ny teknik. Royal Caribbean introducerar bränsleceller i följande fartygstyp, ”Project Icon”, som byggs i Åbo.

Lite sjöfart. Regeringen vill se mer transporter till sjöss, men några riktade pengar till sjöfarten märks inte i propositionen.
Nytt namn. Inför det planerade övertagandet av driften av hamnen i Västervik byter Oskarshamns Hamn AB namn.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50