onsdag 26 maj 2021
Leverans. Thun Tankers har fått leverans av sitt tredje fartyg i E-klassen, Thun Equality. Fartyget kommer nu att gå in i Gothia Tanker Alliance-nätverket.
Hallå där. Vi ställde några frågor till Christina Palmén på Svensk Sjöfart som deltagit i IMO:s 103:e sjösäkerhetskommittémöte.
Nypublicerad forskning. Vatten som släpps ut från skrubbersystem påverkar djurplankton negativt redan vid mycket låg koncentration. En IVL-studie på området publicerades just i en vetenskaplig tidskrift.

Såld. Roro-fartyget Baltica lämnar den åländska handelsflottan i sommar.
Statistik. Den totala godshanteringen i svenska hamnar påverkades i relativt liten omfattning under pandemiåret. Betydligt sämre gick det för passagerartrafiken som minskade med hela 54 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Årsredovisning. För första gången i Stenakoncernens 80 år långa historia har bolaget drabbats av en helårsförlust efter pandemiåret 2020, det i miljardklassen.
Kryssning. Stena Line öppnar nu åter för kryssningar på Kielbåten från Göteborg till Tyskland för fullvaccinerade. Kryssningsgästerna får dock inte gå iland i Tyskland.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50