onsdag 30 november 2022
Beställning. Terntank beställer två plus två 15.000 dwt kemikalie- och produkttankfartyg som förbereds för drift med metanol och vindassistans.
Provtur. Nyligen genomförde Berndtssons Rederi AB:s nya bulkfartyg Vingaren sin första provtur i Kina, det med ett lyckat resultat. Nu görs de sista arbetena inför leveransen.
Fartygsdop. Proman Stena Bulk har nu döpt sitt första metanoldrivna tankfartyg, Stena Pro Patria. Det i Trinidad och Tobago under onsdagen.

Flyttar. Stena Vision ersätts efter årsskiftet i Polentrafiken av Stena Ebba och flyttas i juni 2023 till trafiken mellan Irland och Frankrike.
Lyckat första år. Under Aurora Botnias första år har de totala koldioxidutsläppen minskat med 51,8 procent, meddelar rederiet Wasaline.
Sjösäkerhet. En person omkom och en annan skadades allvarligt när en öppen arbetsbåt slog runt i en fors i Västerbotten förra året. Nu har Haverikommissionen utrett olyckan.

Miljöinvestering. Furetank får stöd från Klimatklivet för att installera anslutning för landel på ett tankfartyg som just nu byggs.
Kapellskär. Tallink Siljas färja Baltic Princess fortsätter att anlöpa Kapellskär i Sverige med undantag för sommaren, då fartyget går till Stockholm.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50