lördag 9 maj 2020
Ny generation. Terntank beställer två 15.000 dwt produkttankfartyg med LBG/LNG-drift och hybridbatterisystem.

Sjösättning. Thun Tankers nybyggen Thun Liffey och Thun Lundy är sjösatta i Kina.

El i hamn. Inga fler generatorer behöver köras ombord när fartygen lägger till i Värtahamnen från och med måndagen den 4 november.

Arbetsplatsolycka. En man blev överkörd vid Stena Lines färjeterminal i Birkenhead. Mannen fick skallfrakturer och förlorade synen på vänster öga. Efter domstolsbeslut får rederiet nu böta miljoner.

Utbildning. Många aktörer har tryckt på för att starta Sjöfartsgymnasiet i Härnösand igen.
Haverirapport. Säkerhetsregler följdes inte på Envik i ”mycket allvarlig sjöolycka”.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50