tisdag 17 juni 2014
Satsar stort. NEOT hyr in två av de totalt fyra nybyggen som Terntank nu har i order och som beställts inom samarbetsplattformen Zero Vision Tool.

”Oväntat. ” Efter bara drygt ett år på sin post entledigas Martin Lindeblad från tjänsten som verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen.

Möte i Cypern. International Chamber of Shipping riktar skarp kritik mot att miljölagstiftningar införs utan att regel- och tillsynssystem är på plats.

Gemensamt bolag. Umeå och Vasa slår ihop sina hamnar i ett nytt bolag som inleder sin verksamhet i början av 2015.

Nya regler. Genom förändringarna av MLC får sjöanställda och deras anställda ett bättre skydd i händelse av arbetsskada eller dödsfall.
Tillfälligt. Under åren 2015 till 2017 planerar Finland att sänka farledsavgifterna för att minska tilläggskostnaderna för svaveldirektivet.

Historia. För 50:e gången arrangerades Skärgårdsbåtens dag den 11 juni med fler deltagande fartyg och passagerare än någonsin.

Nybygge. Floatel Internationals femte rigg Floatel Triumph förses med två system för ballastvattenhantering från Wärtsilä.

På väg. Finneagle har avgått från Kapellskär mot Nådendal efter att ha konstaterats sjövärdig av myndigheterna.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50