lördag 9 maj 2020
Kostsamt och osäkert. I ett brev uppmanar Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen infrastrukturminister Eneroth att lösa problemen kring helikopterverksamheten på Sjöfartsverket.

Lämnar sjöfarten. Efter sexuella trakasserier ombord på en isbrytare tvingades Elsa Hatz Grandin att hålla tyst om händelsen.

Ökad omsättning. Utan sjöfartsstödet skulle fler fartyg flaggas ut, konstaterar Trafikanalys i en rapport om sjöfartsstödets effekter.

Ljusning i avgiftsdjungeln? En redare som får sitt fartygs poäng i Clean Shipping Index verifierade kan få rabatt på de höjda hamn- och farledsavgifterna.

Positivt. Allt fler fartyg ankommer de svenska hamnarna, visar Trafikanalys senaste rapport.
Nya regler. Tysk lotsbåt är det första nybygget från Sverige enligt harmoniserade EU-regler för Inlandsjöfart.

Stora utmaningar. Tredje kvartalet innebär en förlust på närmare 100 miljoner kronor för Viking Supply Ships AB.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50