torsdag 19 september 2019
Fyra fartyg. Tarbit Tankers utvidgar flottan genom köp av fyra asfalt- och bitumentankfartyg från Frederiet. Bakom affären ligger USA:s sanktioner mot Venezuela.

Nytt nummer! Rederiernas vägval inför IMO 2020: Wallenius Marine ratar skrubbertekniken. Stena Line har installerat skrubbers på åtta fartyg. De flesta väljer lågsvavligt bränsle.

Rättelse. Det blev fel i artikeln om Stena Lines fartyg med skrubber i Sjöfartstidningen nr 8.

Snabbt resultat. På bara fyra månader lyckades Viking Line i ett pilotprojekt minska matsvinnet på färjan Mariella med 27 ton, motsvarande 70.000 portioner. Det svinn som kvarstår används för biogastillverkning.

AnLÖPET. På lördag sker ett anlöp av det ovanligare slaget i Göteborgs containerterminal.
Pråmtrafik. Pilottestet Återvinningspråmen ger göteborgarna möjlighet att pröva på soptransporter sjövägen.

Nu igång. De första plåtarna har skurits för sektioner till den nya Wasaline-färjan.

Incident. Stena Line ger sin bild av vad som hände i den 16 september i Verkö hamn då Stena Spirit fick maskinfel på väg in till kaj.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50