onsdag 28 oktober 2020
Varsel. Upp till 500 ombordanställda på Tallinks svenskflaggade färjor riskerar att förlora jobben om inte möjligheten till korttidspermitteringar förlängs.
Tuffa tider. Viking Line tar till ett omfattande åtgärdspaket för att säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.
Nya isbrytare. Sjöfartsverket föreslår bland annat att finansiering av nya isbrytare tas upp i Nationell plan.

Massor av massor. Västkustrederi har erhållit stort skeppningskontrakt i samband med byggnationen av E4 Förbifart Stockholm.
Ljusning. Trots coronapandemin så är godsvolymerna i Göteborgs hamn fortsatt stabila.
EU medfinansiering. Kapellskär och hamnparet Nådendal får EU-bidrag för uppgradering av hamnanläggningar.

Färjerederiet. Elektrifiering är Trafikverket Färjerederiets väg för att bli klimatneutrala till år 2045. Nästa steg mot målet är att testa batteridrift på en av sina linfärjor.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50