lördag 9 maj 2020
Omstrukturering. Landorganisationen i Finland bantas ner med upp till 35 årsarbeten då kundernas användning av elektroniska tjänster ökar.

Ställer krav. Svensk Sjöfart vill bland annat att möjligheterna för att skapa en koldioxidfond utreds och att produktionen av inhemska förnybara drivmedel ökar.

Autonom navigation. Tallinks färja Megastar har en nyckelposition i European Space Agency-finansierat forskningsprogram.

Stabilt. Gävle hamn gör ett stabilt 2018, men volymökningen hos containerterminalen i Göteborg märktes på Ostkusten.

Slagsida. Ett fartyg gick under natten till fredag på grund utanför Oxelösund men kunde ta sig till kaj för egen maskin.
Effektfullt namnbyte. Under det fjärde kvartalet ökade antalet resenärer mellan Helsingborg-Helsingör.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50