onsdag 16 juni 2021
Öppning. Under tisdagen meddelade Tallink Grupp att rederiet kommer att öppna linjen mellan Stockholm och Tallinn efter 16 månaders trafikstopp. Första avgången blir den 9 juli.
Nybygge. Wasalines nya bil- och passagerarfärja Aurora Botnia kommer att levereras i mitten av juli i stället för i juni. Det meddelar nu varvet RMC i Rauma.
Bidrag. Regeringen förlänger det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet till och med den 30 september 2021.

Sjösättning. Det andra av Donsötanks två nybyggen från Wuhu Shipyard i Kina har nu sjösatts.
Hallå där. Vi ställde några frågor till Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket som sedan den 26 maj också har uppdraget som ställföreträdande generaldirektör på myndigheten.

Miljö. Arbetet med att etablera en landströmsanläggning vid DFDS-terminalen i Köpenhamn är i full gång. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021.
Jämställdhet. Som en motvikt till de kalendrar som finns ombord med lättklädda kvinnor ska Svensk Sjöfart ta fram en kalender med tips och inspiration för en bättre arbetsmiljö. Nu efterlyser man idéer.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50