lördag 9 maj 2020
Dyra spärrar. Svensk Sjöfart uttrycker skepsis efter infrastrukturminsterns besked om att satsa på alkobommar i alla hamnar.

Blåsigt. Ovädret som i går drog in över Skåne innebar flera inställda färjeavgångar till Polen och Tyskland.

Hemma. På tisdagen anlöpte KBV 002 Visby efter ett tre månaders långt uppdrag i Medelhavet.

Nytillträdd. Sjöfartsverket inrättar en ny funktion för internrevision med en ny chef som ”ytterligare hjälp för verksamheten till förbättring”.

Stor övning. Just nu pågår försvarsmaktsövningen Aurora 17 där även Kustbevakningen deltar.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50