lördag 9 maj 2020
Debatt. Sjöfartsverket dåliga ekonomi i kombination med dess vinstkrav leder enligt artikelförfattarna till ökade avgifter för sjöfarten. Läs och kommentera!

Positivt. I regeringens forskningsproposition finns en del glädjeämnen för sjöfarten.

Ingen tillsyn. En för tungt lastad pråm slog runt och drog med sig bogserbåten. Statens haverikommission är kritisk till att mindre pråmar inte behöver tillsyn och certifiering.

”Blandat intryck”. Lars Rhodin på The Swedish Club säger att vissa sektorer av sjöfarten har det väldigt tufft medan andra går bättre.

Regelbunden trafik. Den nya short sea-terminalen i Vasa främjar etableringen av regelbunden linjetrafik till kontinenten.
Fryses. I och med att medlingssamtalen inleddes på måndagen om konflikten i containerterminalen i Göteborg har blockaderna lagts på is.

Hur var höstmötet? Skeppsmäklareföreningens vd om rekordmånga deltagare, livliga debatter om godsöverföring och prat om slow steamingens fördelar.

Två linjer. Stena Line inför en tydligare uppdelning i trafiken på Baltikum och tar samtidigt in ett nytt fartyg.

Strategisk hamn. Genom breddning och fördjupade farleder skulle kapaciteten i Luleå hamn öka betydligt och malmbanan till Narvik kunna avlastas.

Omstrukturering. För att lösa de finansiella problemen genomför Viking Supply Ships bland annat en företrädesrättsemission om cirka 207 miljoner kronor.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50