lördag 9 maj 2020
Lämnar Öresund. Svitzer tar över Port Towage Nordics verksamhet i Öresund.

Nyförvärv. Nybygget Pallas tillförs Alfons Håkans flotta och Fram säljs till Sundsvalls Hamn.

Varierad betydelse. Sjöfartsstödets betydelse varierar beroende på segment, men utan stödet skulle fler flagga ut, konstaterar Trafikanalys i en rapport.

Landel. Stena Line tar ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete och landsansluter Stena Saga i Oslo Hamn.

Utbildning. Nu ska 400 tekniska befäl på Stena Lines färjor genomgå ERM-kurser på Chalmers.
Nya ledtrådar. Med AIS-data kan man beräkna fyllnadsgraden i sjötransporter och öka kapacitetsutnyttjandet, enligt en ny studie från SSPA.

Nollresultat. Sedan 2014 har ingen omkommit till följd av olyckor inom svensk yrkessjöfart, enligt Transportstyrelsens trafiksäkerhetsstatistik för 2018.

Tillväxt. Allt fler passagerare väljer att ta färjan över Kvarken mellan Umeå och Vasa.

Färre resenärer. Antalet passagerare på Viking Lines färjor förra året minskade, samtidigt som rutten mellan Kapellskär–Mariehamn slog rekord.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50