tisdag 24 oktober 2017
Gemensamma intressen. De nordiska länderna satsar olika mycket på sjöfartsforskning, enligt rapport från Lighthouse.

Mötesplats. Sjöfartsskyddet, en av flottans centrala uppgifter, togs upp på Kungl. Örlogsmannasällskapets senaste möte.

Ökar. Norrköpings Hamn fortsätter att gå starkt, i synnerhet containerverksamheten.

Djuphamn. Med en ny pontonkaj kan Donsö hamn ta emot fartyg med upp till nio meters djupgående.

”Fel väg”. Skogsindustrierna och annan basindustri riktar skarp kritik mot Sjöfartsverkets förslag som leder till höjda avgifter.
Efterlevnad. Nio av tio fartyg i svenska och danska farvatten följer de skärpta svavelreglerna. Andra verkar sätta fusk i system.

Pilotprojekt. Finland vill komplettera sitt maritima kluster med att även omfatta återvinning när ett fartyg når slutet av sin livscykel.

Bullerfritt. Stena Line är första passagerarrederiet att ansluta färjor till landström i Trelleborgs hamn.

Tre kvartal. Stockholms Hamnar ökar godshanteringen i samtliga segment.
Fortsätter. TransProCon förlänger sitt befraktningsavtal för roro-fartyget Baltica.

Maskinproblem. I nuläget bedöms maskinproblem ha förorsakat ESL Africas grundstötning utanför Norrköping.

Nätverk. Wista Swedens 30-årsjubileum samlade ett celebert storsällskap av beslutsfattande sjöfartskvinnor.

Billigare. Från och med nästa år kommer Transportstyrelsen att ta ut en lägre tillsynsavgift.

Flest nordamerikaner. Trots att antalet kryssningsfartyg inte nådde upp till föregående rekordår under årets säsong var antalet kryssningspassagerare det högsta hittills i Helsingfors hamn.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50