lördag 9 maj 2020
Bäst i klassen. DNV GL och Sverige toppar listor från Paris MoU.

Kritik. Trafikutskottet kräver att regeringen omgående förbättrar sanktionssystemet för de som bryter mot svaveldirektivet.

Varför behövs ETF? Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk har nominerats till en styrkommitté i Europeiska Transportarbetare Federationen.

Strategiarbete. Regeringen ger SCB i uppdrag att ta fram mer siffror om de maritima näringarna. Syftet är att kunna följa branschutvecklingen bättre.

Debatt. Enligt europaparlamentariker Jytte Guteland (S) är det högst angeläget att få till ett internationellt rättsligt system för miljöskador orsakade av sjötransporter av farliga ämnen.
Haveri. Vinden tog hytten men ingen kom till skada, förutom den norrländska färjan.

Störst. Kryssningsfartyget Harmony of the Seas levererades den 12 maj.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50