torsdag 7 augusti 2014
”Blev nog förvånade. ” Ett svenskt par i 70-årsåldern hamnade i sjönöd med sin segelbåt mitt ute i Stilla havet, då Stena Paris kom till deras undsättning.

Stiltje. Ingen aktivitet förekommer i dockorna och inga diskussioner förekommer med de parter som tidigare velat ta över varvet.

Försiktig förbättring. Trots ökat resultat före skatt under årets andra kvartal med 107 miljoner kronor gör koncernen en förlust på 73 miljoner kronor.

Beslut i höst. Sex projekt med koppling till svensk sjöfart har fortfarande chans till pengar från EU:s TEN-T-program.

Under lupp. Alla färjelinjer som opereras av Tallink ses över under hösten på grund av den kostnadsökning som svaveldirektivet väntas medföra.
Nådendal nästa. Efter ett besök på Turku Repair Yard lämnar Silja Europa norra halvklotet för att användas som flytande hotell för arbetare i Australien.

Även ropax. Nu har Finnlines beslutat att även de största ropax-fartygen i flottan kommer att utrustas med skrubberanläggningar.

Nybygge. En ny etapp på vägen mot en nybyggd färja för linjen Umeå–Vasa togs i början av veckan då Wärtsilä tecknade kontrakt om att designa fartyget.

Ny ägare. Samtidigt som det blir klart att Åbovarvet får ny ägare beställer TUI Cruises två kryssningsfartyg från varvet.

Hela flottan. Samtliga fartyg i Langh Ships flotta kommer att vara utrustade med skrubber när svaveldirektivet träder i kraft.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50