tisdag 19 maj 2015
Nya siffror. Den svenskregistrerade handelsflottan fortsätter att minska, samtidigt som svenska rederier disponerar allt mer utländskt tonnage.

”Finansierar sig självt”. Ett femtiotal organisationer och myndigheter har lämnat in sina synpunkter kring ett svensk tonnageskattesystem.

Inga utsläpp. De stora bil- och passagerarfärjor och passagerarfartyg som går i åretrunttrafik på Östersjön är inga miljöbovar visar WWF-undersökning.

Lägre tariff. Svensk Sjöfart motsätter sig att sommarsäsongens kryssningsfartyg betalar farledsavgifter enligt en annan tariff än färjor och passagerarfartyg i regelbunden linjetrafik.

Är det något nytt på gång i år? Eva Mikkola-Karlström från förbundet Ålands Sjöfart berättar om Sjöfartens Dag 2015, som arrangeras på torsdagen i Mariehamn.
Ökar effektiviteten. Maritim informationsteknologi utvecklas snabbt och har möjlighet att bland annat göra sjöfarten mer miljövänlig.

Delårsrapport. A.P. Møller-Mærsk-koncernen går framåt och redovisar en vinst på 1,6 miljarder dollar för årets första kvartal.

Lågsäsong. Viking Line redovisar förlust för första kvartalet 2015, men betydligt mindre än motsvarande period året innan.

Mellan Genua och Palermo. Åländska Miranda avlastar italienska GNV:s färjor under sommarsäsongen.

Färre passagerare. Passagerarvolymerna har minskat, men lönsamheten har förbättrats under första kvartalet, uppger Tallink Grupp AS.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50