fredag 13 december 2019
Granskas. Riksrevisionen anser att Svenska skeppshypoteks verksamhetsform ger begränsad insyn och liten möjlighet till statlig styrning och därför bör ses över.

Arktis. Ryska Rosatom planerar i samarbete med Delo Group att inleda containertrafik genom Nordostpassagen.

Digital struktur. Semcon hjälper Stena Line att strukturera och tillgängliggöra all insamlad data från rederiets olika AI-system.

VIKING Life-Saving Equipment. Köpet av Drew Marines FSR-avdelning ska innebära ett utökat erbjudande för Vikings kunder.
Ja till stöd. EU-kommissionen har godkänt att Energimyndigheten lämnar stöd till SEEL inom ramen för viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50