torsdag 2 juni 2016
Kritik. Sjöfartsverkets förslag till nya farleds- och lotsavgifter är inte tillräckligt genomarbetat och har allvarliga brister, anser Svensk Sjöfarts vd Pia Berglund.

”Högst bekymrade”. Protester mot minskade rabatter på lotsavgifter, nya passageraravgifter och oro över en generell 15-procentig höjning.

Dystert. 2015 var ett tungt år för koncernen som tidigare hette Rederi AB Transatlantic. Mer än dubbelt så stort minus som året innan.

Uppdatering. Fler fartyg har kommit till och några har levererats på vår lista över nybyggen med koppling till Sverige.

Lägre bro. Inga kommuner har valt att överklaga domarna kring Hisingsbron och därmed är det fritt fram för Göteborg att bygga bron.
Ny marknad. Strömma Turism & Sjöfart landstiger på kontinenten genom företagsköp.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50