torsdag 3 september 2015
”Nya tankebanor”. Reaktionerna på att tonnageskatten blir av är nästan uteslutande positiva, även om finansieringen fortfarande oroar en del.

Studio DSM. Jonas Backman, vd på Sirius Shipping, besökte Sjöfartstidningen studio och sammanfattade intrycken efter Donsö Shipping Meet.

Studio DSM. Vid årets upplaga av Donsö Shipping Meet gör Sjöfartstidningen, för första gången, filmade intervjuer med deltagare på mässan.

Överlåten. Donsötank har tagit över tankfartyget Jurmo från Neste.

Undersöks. Liverpool Seaways fick en reva i skrovet ovanför vattenlinjen i Kapellskärs hamn på onsdag förmiddag.
Inga förändringar. Seca i nordvästra Europa har haft mindre inverkningar än befarat.

Dop i USA. Den tredje enheten i Stenas IMOIIMAX-serie har nu genomgått sin dopceremoni.

Förvärv. Unifeeder förstärker sitt linjenät i norra Europa genom att ta över linjeverksamheten inom Tschudi Logistics.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50