lördag 9 maj 2020
Idel positivt. Befarade negativa effekter av svaveldirektivet uteblev och de positiva effekterna på luftkvaliteten har infriats, visar Trafikanalys utvärdering.

Vinterväghållning. Sjöfartsverket har beviljats pengar för vintersjöfartsforskning tillsammans med Finland.

Prisade. Kristoffer Hagström och Mathias Nilsson tog i dag emot Sällskapets pris på Lindholmen.

Forskning. Enligt en Lighthouseförstudie behöver verktygen för hydrodynamisk prestandautvärdering moderniseras.

Fler avgångar. HH Ferries utökar kapaciteten för trafiken mellan Helsingborg och Helsingör.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50