torsdag 17 augusti 2017
Svagare. Eckerökoncernen noterar färre passagerare och svagare resultat för årets första halvår.

Fortsatt press. Konkurrensen är hård men Viking Line gör ett bättre andra kvartal än i fjol.

Mer bevakning. Antalet migranter som flyr från Libyen har minskat, vilket betyder färre sjöräddningar och fler bevakningsuppdrag för KBV 002.

Något färre. 160 varslades, men 140 personer uppges nu få lämna containerterminalen i Göteborg.

Ger upp. Fyra bogserbåtar flaggas ut till Färöarna efter att rederiet fick nej till sjöfartsstöd.
Svaga rater. Concordia Maritime gjorde ett negativt resultat andra kvartalet 2017, trots högre intjäning än övriga marknaden.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50